0251-212941

Uitfasering R22

Uitfasering R22

Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en airconditioninginstallaties die zijn gevuld met R22 bij te vullen met nieuw R22. Er mag dan alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde (teruggewonnen en bewerkte) R22.
Per bedrijf moet een installatiegerichte R22-exitstrategie uitgezet worden. Voor eigenaars van koel- en klimaatinstallaties is het noodzakelijk om nu actie te ondernemen omdat het geregenereerde R22 steeds schaarser wordt en dit uitval van installaties tot gevolg kan hebben. Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruikt worden.
De sector koudetechniek en luchtbehandeling, kan niet garanderen dat alle koel- en klimaatinstallaties met het koudemiddel R22 in 2010 nog draaien.
Op de kenplaat op het buitendeel van uw installatie kunt u zien of uw installatie op R22 draait.. U kunt ook ons “Bcool Klimaatbeheersing B.V.” raadplegen. Wij zijn een erkende installateur en zijn specialisten op dit gebied en kunnen ondernemingen helpen met een duurzame en energiezuinige oplossing

Wetgeving uitfasering R22

Het koelmiddel R22 wordt op last van de overheid uitgefaseerd. Het doel van het uitfaseren van chloorhoudende koudemiddelen, zoals R22, is om verdere aantasting van onze ozonlaag te voorkomen. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is.

Medio 1987 werd duidelijk, dat bepaalde stoffen, waaronder chloorhoudende koude¬middelen, het dynamisch evenwicht van de ozonlaag verstoren. Die ozonlaag be¬schermt ons tegen schadelijke stralingen uit de stratosfeer. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is. Voor ons gaat het om de chloorhoudende koudemiddelen, enkelvoudige en mengsels met als belangrijkste de CFK’s- (R11, R12 en R502) en HCFK’s-(R22).

De EU-Verordening 2037/2000, die het uitfaseren van eerder genoemde CFK- en HCFK-houdende koudemiddelen regelt, is omgezet in het Warenwetbesluit Wms2003. De CFK-houdende koudemiddelen zijn al in een eerder stadium aange¬pakt. Het gaat nu nog om het staartje: de HCFK-houdende koudemiddelen zoals R22 en de met R22 gemengde servicekoudemiddelen waaronder de series van R401, R402, R403, R408 en R409. In de EU-Verordening en het Warenwetbesluit staat dat het bijvullen van bestaande R22-installaties tot 2010 mag met maagdelijke R22 en van 2010 tot 2015 enkel en alleen nog maar met geregenereerde R22. Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruikt worden. Voor de goede orde, wat geldt voor R22 geldt onverkort voor de eerder genoemde met R22 gemengde seriekoudemiddelen.

Het weerbericht

uw emailadres

Meer informatie? Mail ons!

by get-web.nl

Copyright 2010-2018 Bcool Klimaatbeheersing