0251-212941

Nieuwe certificeringen

De laatste twee maanden heeft Bccolklimaatbeheersing B.V. weer diverse audits achter de rug voor het behalen van diverse certificaten. Deze audits zijn allemaal met goed gevolg afgerond, zodat Bcoolklimaatbeheersing B.V. qua certificering weer helemaal up to date is.

De behaalde certificaten hebben betrekking op het F-gassen besluit, NVKL branche vereniging, VCA** en het STEK.

Meer hierover kunt U terug vinden op onze onze website onder certificaten.

Het weerbericht

uw emailadres

Meer informatie? Mail ons!

by get-web.nl

Copyright 2010-2018 Bcool Klimaatbeheersing