0251-212941

Subsidieregeling DW

Subsidieregeling DW

Wanneer u vóór 21 oktober 2011 een airconditioning of koelinstallatie hebt aangeschaft, kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande Woningen (DW). Het is momenteel nog onbekend welk budget de overheid beschikbaar stelt voor deze subsidieregeling, maar kijkend naar voorgaande jaren ligt het bedrag tussen de 40 en 60 miljoen euro per jaar.

Voorwaarden

Installaties uit de categorieën zonneboilers, warmtepompen, lucht/waterpompen en micro-wkk-installaties zijn opgenomen in de regeling. Niet alle installaties bevinden zich in de door de overheid opgestelde lijst, maar kunnen evengoed onder de subsidieregeling vallen. Het recht op de subsidie is afhankelijk van het thermische vermogen dat uw installatie levert door de condensor van de warmtepomp in kilowatt (kW). U komt in aanmerking mits uw pand is opgeleverd vóór 1 januari 2008 en u uw installatie na 1 september 2008 heeft laten installeren.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen door u zich te melden bij AgentschapNL, waarna gekeken wordt of u in aanmerking komt voor deze regeling. Op het moment is het budget wat vrijgemaakt is voor deze regeling nog onbekend. AgentschapNL neemt wel aanvragen in behandeling. Verzoeken tot uitbetaling van subsidies die in voorgaande jaren zijn uitgekeerd worden wel behandeld.

Meer informatie over de subsidieregeling en aanmelding kunt u hier vinden.

Het weerbericht

uw emailadres

Meer informatie? Mail ons!

by get-web.nl

Copyright 2010-2018 Bcool Klimaatbeheersing