0251-212941

Microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoekmet 3M petrifilm

Voordat reinigingsonderhoud gepleegd wordt is het aan te raden om een staalname te laten nemen van de verontreiniging in uw installatiesysteem. Bcool Klimaatbeheersing B.V. biedt staalnamen aan met 3M Petrifilmen. Dankzij deze staalnamen krijgt u een correct en duidelijk beeld van de aanwezige bacteriën, schimmels en gisten in uw installatie.

Werkwijze microbiologisch onderzoek

Voor de staalname op gladde oppervlakken worden 3M Petrifilmen, met specifieke voedingsbodem aangedrukt. Deze Petrifilmen hebben een groeizone van ± 20cm² ( 3M, L.E.D. Techno N.V., Heusden-Zolder).

1) Totaal aeroob kiemgetal

Voor het totaal aeroob kiemgetal door middel van de Petrifilm bestaat de voedingsbodem uit Petrifilm aerobic count plate. Op volgende foto’s wordt een typevoorbeeld weergegeven waar de Petrifilm geplaatst kan worden (kan zowel op horizontale als op verticale oppervlakken).

De 3M petrifilm bestaat uit 2 filmen waarbij de bovenste film een schijfje droog voedingsmedium bevat. Zodra de droge voedingsbodem wordt bevochtigd (bv 1 ml bouillon toevoegen) wordt de petrifilm klaar voor de micro-organismen om te groeien. Door middel van een vooraf ingewerkte indicator (TTC, trifenyl tetrazoliumchoride) in de Petrifilm, kleuren de kolonies rood zodat telling mogelijk is (kolonie vormende eenheid). De petriflimen worden geincubeerd bij 25 ±1 °C gedurende 2 dagen, zoals weergegeven in onderstaande foto.

Afbeelding 1 toont een Petrifilm (AC, aerobic count) met 152 kolonies, afbeelding 2 met een geschatte telling van 560 kolonies (uit 3M interpretation guide Total aerobic count).

Op niet homogene oppervlakken in koelinstallaties en luchtbehandelingskasten (verdampers en condensors) wordt gebruik gemaakt van swabs (katoenstaafjes) om een oppervlakte van ±100cm² te bemonsteren (10cmx10cm). Na bemonstering wordt de swab in een bouillon gedompeld en geschud om de micro-organismen in de oplossing te krijgen, waarna 1 ml oplossing wordt uitgeplaat op specifieke voedingsbodems en rekening wordt gehouden met de gebruikte verdunning.

2) Telling gisten en schimmels

Voor de telling van gisten en schimmels door middel van Petrifilm (staalname ±100 cm²) werden 2 Petrifilmen gevuld met telkens 1 ml bouillon met de micro-organismen, komende uit een oplossing van 3 ml bouillon (verdunning 1op 3) en met de applicator verspreid tot een oppervlakte van ± 30 cm².

De gebruikte voedingsbodem is de Petrifilm Yeast and Mold Count plate, en bevat Saboroud dextrose voedingsstoffen, twee breed spectrum antibiotica en een basische fosfatase indicator. De Petrifilms worden geincubeerd op 25 ±1°C gedurende 5 dagen. Door de aanwezigheid van het enzym fosfatase in de gisten en schimmels cellen, wordt een indicator geactiveerd en kleuren de gisten en schimmels blauw.

– Gisten groeien uit tot kleinen kolonies met een scherpe rand en kunnen verhoogd groeien,
– Schimmels groeien uit tot grote kolonies met een vage rand en kunnen hun eigen pigmenten produceren.

Afbeelding 3 toont een Petrifilm met 4 schimmels en 16 gisten, afbeelding 4 een Petrfilm met 64 schimmels (uit 3M interpretation guide Yeast and Mould Count Plate).

3) Telling Enterobacteriaceae

Als indicator voor de hygiëne worden eveneens de Enterobacteriaceae (Entero’s) geteld door middel van een specifieke 3M Petrifilm. De vertegenwoordigers van de familie van Enterobacteriaceae zijn staafvormige, Gram-negatieve, facultatief anaerobe bacteriën die suikers kunnen fermenteren. Veel bacteriën uit deze familie behoren tot de normale darmflora van mens en dier, zoals de bekende Escherichia coli of Salmonella. Met andere woorden, hoe meer Entero’s aanwezig zijn in het binnenmilieu, hoe lager de graad van hygiëne.

Uit de bouillon van de staalname met het katoenen staafje (swab) wordt opnieuw 1 ml genomen en uitgegoten op de 3M Petrifilm met een specifieke voedingsbodem voor Enterobacteriaceae, en geïncubeerd bij 37 ± 1°C gedurende 2 dagen. De voedingsbodem bevat een indicator waardoor de bacteriën rood verkleuren. De groep van Enterobacteriaceae bevat bacteriën die op deze voedingsbodem gas vormen en/of zuur produceren bij lactose fermentatie. Het gas dat door bepaalde bacteriën gevormd wordt, zal vastgehouden worden door de bovenste film en geeft aanleiding tot blaasjes. Bacteriën die zuur produceren, verkleuren hun omgeving en deze wordt geel rondom de kolonies. Bacteriën die en gas en zuur produceren zullen blaasjes vormen en een kleuromslag geven.

Andere Gram-negatieve bacteriën – die niet behoren tot de groep van Enterobacteriaceae – zullen enkel zichtbaar zijn als een rode stip maar zonder gasvorming en/of kleuromslag. Tijdens de inoculatie kunnen eventueel luchtbellen in de bouillon zitten, deze zijn dan zichtbaar als luchtbel zonder rode stip van de bacteriën. In afbeelding 5 zijn de drie verschillende verschijningsvormen van de groep van Enterobacteriaceae duidelijk (uit 3M interpretation guide Enterobacteriaceae Count Plate):

– Bacteriën die enkel gas vormen
– Bacteriën die enkel zuur produceren
– Bacteriën die zowel gas als zuur produceren.

Afbeelding 6 geeft een totaal van 77 Entero’s weer.

Hygiënogram op Petrifilm

Op basis van de afdrukmethode (TK) en de telling van gisten en schimmels en Enterobacteriaceae, kan de kwaliteit van de reiniging van oppervlakken geevalueerd worden (info 3M):

– Oppervlak bemonsterd via afdrukmethode : 20 cm² groeizone ; geldt voor TK
– Oppervlak bemonsterd via swabmethode : 100 cm² / verdunning 3 = 33 cm² groeizone, geldt voor gisten en schimmels en Enterobacteriaceae

Aantal kolonies
Totaal Kiemgetal
Aantal kolonies
Gisten & Schimmels
Aantal kolonies Enterobacteriaceae klasse
.
< 1010 – 30

31 – 100

101 – 300

>300

.
< 11 -2

2 – 6

6 -18

>18

.
<11 – 4

5 – 15

16 – 45

>46

.
01

2

3

4

Uit het gemiddelde van de klassen kan de kwaliteit van het oppervlak berekend worden:

Gemiddelde waarde Kwaliteit
.
< 0.50.5 – 1

1 – 1.5

1.5 – 2

2 -2.5

>2.5

.
Zeer goedGoed

Voldoende

Onvoldoende

Slecht

zeer slecht

De waarden in dit hygiënogram zijn indicatief en kunnen gebruikt worden om tendenzen te observeren in de reiniging, zoals een verbetering of een verslechtering van de hygiënische omstandigheden en worden vaak gebruikt om het reinigingsschema aan te passen of de uitvoering bij te sturen.

Het weerbericht

uw emailadres

Meer informatie? Mail ons!

by get-web.nl

Copyright 2010-2018 Bcool Klimaatbeheersing