0251-212941

Luchtmeting

Luchtmeting

De kwaliteit van lucht en milieu is een onderwerp wat in Nederland momenteel veel aandacht krijgt. Iedereen wilt immers in een gezond en verantwoord milieu leven en werken. Met luchtmeting kunt u informatie krijgen over welke stofdeeltjes zich er in uw milieu bevinden en in welke hoeveelheid.

In lucht kan zich onder andere de stoffen  CO en CO² bevinden. Een te grote hoeveelheid van deze stoffen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. In de Wet Milieubeheer staat de actuele maximale hoeveelheden waarvan deze stoffen zich in de lucht mogen bevinden.

Apparatuur

Bcool kan dankzij geavanceerde apparatuur voor luchtmeting de luchtkwaliteit in uw ruimte opmeten om vervolgens aan de hand van de opgemeten resultaten een advies te geven, om de eventuele grensoverschrijdingen zo veel mogelijk te beperken. Bcool maakt voor luchtmeting gebruik van apparatuur van het hoogstaande merk TSI.

Adviesrapport

Nadat Bcool Klimaatbeheersing een luchtmeting heeft uitgevoerd in uw leef- of werkruimte, ontvangt u aan de hand van deze luchtmeting een vrijblijvend adviesrapport om eventuele grensoverschrijdingen zo veel mogelijk in te perken.


Het weerbericht

uw emailadres

Meer informatie? Mail ons!

by get-web.nl

Copyright 2010-2018 Bcool Klimaatbeheersing